Συνεργάτες

Μόνος του δεν πάει κανείς πουθενά

οι συνεργάτες μας

Νομική Υποστήριξη

Η αρχή είναι το παν

Κάθε οργανισμός έχει νομική οντότητα. Το πλαίσιο λειτουργίας του, οι συνεργασίες του, όλα εξαρτώνται από τις συμφωνίες που θα υπογράψει. Συνεπώς πάνω από οτιδήποτε έχει σχέση με ανάπτυξη πλάνου, η νομική υποστήριξη αποτελεί το Α και το Ω. 

Ψηφιακή παρουσία

Απλά και εύκολα

Όπως και το παρόν site επικοινωνεί δεδομένα ή εικόνες, έτσι κάθε οργανισμός αποτελεί πομπό μυνημάτων. Τίποτα δεν είναι πολυτέλεια όταν σχεδιαστεί από την αρχή σωστά. 

Υποστήριξη σε Η/Υ

και τεχνικά είμαστε εδώ

Ο,τιδήποτε πλέον βρίσκεται σε ψηφιακές συσκευές, τις οποίες οφείλουμε να προσέχουμε. Κάθε οργανισμός έχει άλλες τεχνολογικές ανάγκες και ρωτώντας από την αρχή πετυχαίνεις περισσότερα με λιγότερα έξοδα.