Βασικό σεμινάριο 2 Μάνατζμεντ Ηγεσία

Η ηγεσία αποτελεί ένα αντικείμενο που η έννοια της οποίας ήταν συνδεδεμένη με τη στρατιωτική ηγεσία και όχι το σύγχρονο μάνατζμεντ, το οποίο το ονομάζει ως στυλ ηγεσίας. Επιπλέον η ηγεσία αναφέρεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και στις σχετικές δεξιότητες του ατόμου. Οι δεξιότητες χωρίζονται στις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες. Οι προσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την αυτοεπίγνωση και την αυτοδιαχείριση και οι κοινωνικές την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση σχέσεων.

Η στρατιωτική ηγεσία έχει έναν ηγέτη, με τύπους ηγεσίας  στο όραμα, στην υποστήριξη, και στη δημιουργία σχέσεων ή τον συνεργατικό τύπο. Αναλόγως την περίσταση-κατάσταση απαιτείται κ ο κατάλληλος τύπος ηγεσίας. Η συνεργατική ηγεσία συνδέεται και με την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη, το γνωστό 1+1=3.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η σχέση της ηγεσίας με τη θεωρία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.
Έχει τα εξής στάδια:

 1. Ποιος θέλω να γίνω (ποιος ο ιδανικός εαυτός μου)
 2. Ποιος είμαι (ποια τα δυνατά μου σημεία, ποια τα κενά μου)
 3. Ποιοι οι μαθησιακοί μου στόχοι (ενίσχυση δυνατών σημείων, περιορισμός κενών)
 4. Πειραματισμοί (νέες συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα) -> Εξάσκηση
 5. Ανάπτυξη σχέσεων (εμπιστοσύνη)

Η εμπιστοσύνη του συνόλου- ομάδας προς το άτομο, αποτελεί το κυριότερο ζητούμενο της Ηγεσίας λοιπόν.

To 2o βασικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και μέλη των οικογενειών τους:

 • Ψυχολογικά τεστ προσωπικά
 • Θεωρία χρήματος
 • Φιλοσοφία
 • Ηγεσία
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Διαχείριση αλλαγής
 • Οικογενειακές επιχειρήσεις και ηγεσία

Το 2ο βασικό σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που είτε έχουν σχέση με κάποια οικογειακή επιχείρηση είτε όχι, ενδιαφέρονται όχι τόσο για εργαλεία μάρκετινγκ, αλλά για μάνατζμεντ και ηγεσία.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο ενδείκνυται σε θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων, διαδοχής και ξεκαθαρίζει την λανθασμένη- ασαφή καλύτερα- εικόνα των ορίων που υπάρχουν στα μέλη μιας ομάδας- όπως είναι μία οικογένεια. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να εμβαθύνουμε εσωτερικά στα άτομα, στους εαυτούς μας δηλαδή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο,τιδήποτε και αν θέλετε να ρωτήσετε με χαρά να σας απαντήσουμε.