Σεμινάριο 3: διήμερο σεμινάριο

Εκτός από τα βασικά σεμινάρια 1 & 2, τα 3 & 4 έχουν δημιουργηθεί για ομάδες επαγγελματιών και περιλαμβάνουν εκτός από τα αντικείμενα των 1 & 2, επιπλέον:

  • Συνδυασμός θεωρίας & πράξης
  • Ομαδική SWOT
  • Δημιουργία εταιρικού πλάνου από ομάδα
  • Action plan για οποιοδήποτε ομαδικό στόχο

Η διαδικασία του παραπάνω σεμιναρίου αποτελεί μία disruptive διαδικασία, όπου τα μέλη της ομάδας ξεπερνάνε τις ανασφάλειες, τους προβληματισμούς, τους εταιρικούς τοίχους και έρχονται κοντά, ίσως και για πρώτη φορά, προσπαθώντας να συνδημιουργήσουν.

Φυσικά αυτό συμβαίνει έπειτα από θεωρητική προσέγγιση και όχι πετώντας τα μέλη χωρίς σωσίβιο στη θάλασσα. Η διαδικασία λειτουργεί, τα μέλη της ομάδας αισθάνονται εμπιστοσύνη, και πάντα αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργούν ανανεωτικά για όλους.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο,τιδήποτε και αν θέλετε να ρωτήσετε με χαρά να σας απαντήσουμε.