Σεμινάρια

Οφέλη

Οφέλη

Για επαγγελματίες

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να λάβουν ανώτατη εκπαίδευση ή να παρακολουθήσουν ενα πρόγραμμα ΜΒΑ, συμπαγή σεμινάρια με εμπειρία και γνώση

Βασικό 1 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ

Για επαγγελματίες:

case studies, διεθνείς πρακτικές για προορισμούς 

Θεωρία μάνατζμεντ- ηγεσία – τεχνικές διοίκησης 

μάρκετινγκ προορισμών 

μάρκετινγκ υπηρεσιών

πωλήσεις

branding marketing

διαχείριση αλλαγής

οικογενειακές επιχειρήσεις

Βασικό 2 Μάνατζμεντ Ηγεσία

Για επαγγελματίες και μέλη οικογενειών που συμμετέχουν στην επιχείρηση

Ψυχολογικά τεστ προσωπικά

Θεωρία χρήματος

Φιλοσοφία

Ηγεσία

Συναισθηματική νοημοσύνη

Διαχείριση αλλαγής

οικογενειακές επιχειρήσεις

Οφέλη

Για επαγγελματίες και μέλη οικογενειών που συμμετέχουν στην επιχείρηση

Αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης στο χρήμα, στην κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη

Για εταιρίες και ομάδες

Συνδυασμός θεωρίας & πράξης

Μετασχηματισμός της έως τώρα πορείας του οργανισμού

3 διήμερο εταιρικό σεμινάριο

Για εταιρίες και ομάδες- τμήματα:

Ομαδική ανάλυση Παρούσας κατάστασης – SWOT

Δημιουργία εταιρικού πλάνου από ομάδα

Action plan

 

4 σεμινάριο για προορισμούς

Για επαγγελματίες προορισμού που θέλουν να δημιουργήσουν δίκτυο

SWOT προορισμού

Δημιουργία πλάνου προορισμού από επαγγελματίες 

Action plan τριετίας- πενταετίας

Οφέλη

Για επαγγελματίες προορισμού

Μετασχηματισμός της έως τώρα πορείας του προορισμού