Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική συγχρονίζεται με την εκπαίδευση, αποτυπώνοντας το βαθμό εξέλιξης της συμμετοχής στη διοίκηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στην Ενήλικη Κατάσταση του ΕΓΩ, στην ορθή κρίση των ατόμων που εξουσιοδοτούνται για τη λήψη τους. Η ελληνική πραγματικότητα (στην ξηρά και όχι στη θάλασσα) έχει συνδέσει τη συμβουλευτική με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και έχει μειώσει την αποτελεσματικότητά της. 

Οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, είχε πει ο Αιγύπτιος ιερέας στο Σόλωνα, έναν από τους ανθρώπους που θεμελίωσαν τη νομισματική και οικονομική σταθερότητα της Αθήνας, μετά τους Σκοτεινούς Αιώνες της αρχαιότητας. Η παιδική κατάσταση του ΕΓΩ, η κατάσταση του ενθουσιασμού δηλαδή, ταλανίζει την ορθολογική λήψη αποφάσεων της ενήλικης κατάστασης του παλαιόθεν. Εν τούτοις το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, αν και σε μικρή κλίμακα θριαμβεύει. Το ζήτημα είναι να περάσει στο επίπεδο των ξένων ανταγωνιστών που είναι πολύ μεγαλύτεροι με μέγεθος και άρα σε επιχειρησιακό εύρος. Πώς μπορούν οι ελληνικοί οργανισμοί να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές; 

Σεμινάρια

Η εκπαίδευση κάποτε ήταν πολυτέλεια, ενώ σήμερα αποτελούν προαπαιτούμενο για τη δημιουργία βιώσιμων οργανισμών. Η ελληνική παράδοση και η λαϊκή σοφία μας διδάσκουν πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε. Εκτός από τη δημιουργία σταθερής βάσης, το μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε οργανισμού αποτελεί η γνώση. Για τον άνθρωπο Αρετή σημαίνει επανασυναρμολόγηση και βασίζεται στην αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος, στις δεξιότητες που βελτιώνονται και τις τελικές δυνατότητες προσαρμογής, μεταμόρφωσης και συνεπώς επιβίωσης. Το ζήτημα είναι η μεταλαμπάδευση της γνώσης να είναι συνεχής και συνεπής, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία. 

 

Υποστήριξη

Η προσφορά της γνώσης δεν αρκεί μονομερώς για να υπηρετήσει μία αγορά. Η κοινωνία ορίζεται από την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών της και η οικονομία από την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης. Συνεπώς θα ήταν έωλη μία προσέγγιση μόνο σε θεωρητικό- σχεδιαστικό- εκπαιδευτικό- στρατηγικό επίπεδο, χωρίς φαρέτρα εργαλείων, όπως νομική, τεχνική, ψηφιακή και πάνω από όλα αισθητική προσέγγιση. Η γνώση αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς τα ποιοτικά εργαλεία κάνουν τον τεχνίτη, και οι ποιοτικοί άνθρωποι τις ομάδες & οι ομάδες τα αποτελέσματα.