Συμβουλευτική

Σε μία χρεωκοπημένη εσωστρεφή οικονομία συγκρινόμενη με τους εταίρους μας στην ΕΕ, όσο δύσκολο μπορεί να φαντάζει για μία μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση να επιβιώσει στην Ελλάδα, εν τούτοις με όπλο τη γνώση και την εσωτερική δύναμη των κατοίκων της πολεμάμε για το αποτέλεσμα. Η συλλογική εμπορική μνήμη, η ιστορία και η γεωγραφία του τόπου είναι αρωγοί της προσπάθειας. 

Σεμινάρια

Το μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε οργανισμού είναι η γνώση. Ακόμα και για τον άνθρωπο αρετή σημαίνει επανασυναρμολόγηση και βασίζεται στην αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος, στις δεξιότητες που βελτιώνονται και τις τελικές δυνατότητες προσαρμογής, μεταμόρφωσης και συνεπώς επιβίωσης. 

 

Υποστήριξη

Η κοινωνία αποτελείται από την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών της. Έτσι θα ήταν έωλη μία προσέγγιση μόνο σε θεωρητικό- σχεδιαστικό- εκπαιδευτικό- στρατηγικό επίπεδο, χωρίς φαρέτρα εργαλείων, όπως νομική, τεχνική και ψηφιακή υποστήριξη. Τα ποιοτικά εργαλεία κάνουν τον τεχνίτη,  οι ποιοτικοί άνθρωποι τις ομάδες και οι ομάδες τα αποτελέσματα.